HORARIS

Sala de Màquines:

   Cada dia

   de 0.00h a 24.00 h

Sala principal de joc:

   Cada dia

   de 16.00 a 05.00 h